Perényi Imre
1746-1823, egyházi méltóság, író. Filozófiát és teológiát Bécsben, majd majd Rómában tanult. 1774-ig Galántán pap, majd kanonok, a Pázmáneum prefektusa, nagyprépost, vikárius. Katekizmus, imádságoskönyv írója, verseket (príležitostné básne) saját visszaemlékezéseit is megírta.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Galánta Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]