Varga Ferenc
kismácsédi származású galántai lakos. Szülőfaluja történetét dolgozta fel 3 kötetben: Templom a szántóföld közepén (Antióchiai szent Margit r. k. története, 2019), Kismácséd szakrális jelei és műemlékei (2019), Beneš árnyékában. További műve A Diószegi Szűz Mária Mennybemenetele r. k. katolikus templom krónikája.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Galánta Részletek
Kismácséd Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]