Bogyó Mihály
1806-ban Garamlökön szül. Bogyó Mihály ref. egyházi író (megh. Szentgyörgy, 1867. máj. 10.). Iskoláit többek közt Losoncon végezte, 1838-tól a komáromi ref. gimnázium tanára, majd pozbai, szentgyörgyi lelkész volt. Forrás: MIHSZL, SZINNYEI
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Garamlök Részletek
Losonc Részletek
Pozba Részletek
Szentgyörgy Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]