Alszeghy Zsolt
1888. febr. 2-án szül. Nagyszombatban Alszeghy Zsolt irodalomtörténész (megh. Bp., 1970. jan. 14.). Szülővárosában érettségizett, majd Bp.-en végzett 1909-ben egyetemet, s itt lett tanár, egyetemi oktató, lapszerkesztő, a 17–18. sz.-i magy. ir. kutatója, könyvet írt Illei Jánosról, a jezsuita iskoladrámákról, a reformáció irodalmáról, Faludi Ferencről stb. Forrás: MÉL-1, MIHSZL, SZINNYEI
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Nagyszombat Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]