Boncz Ödön
1858. dec. 19-én szül. Komáromban Boncz Ödön jogtudós, történész, művelődéstörténész, régészeti, genealógiai és heraldikai író, Boncz Ferenc fia (megh. Bp., 1928). Pesten végezte tan ulmányait, ott lépett jogi pályára, majd minisztériumi főhivatalnok lett, írt családtörténetet, viselettörténeti vázlatot, címertani és genealógiai munkát stb. Forrás: SZINNYEI
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Komárom Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]