Bornemissza Péter
1548–1533 lözött Kassán tanult Bornemisza Péter (Petrus Absternius, Petrus Absternius Pannonius de Pest, Pest, 1535. febr. 22. – Rárbok, 1584 első fele) író, költő, a magyar humanista ir. és protestanizmus egyik legnagyobb alkotója, prédikációgyűjteményei alapján a régi magy. próza mestere, Balassi Bálint nevelője. Kassai tanulóideje alatt ifjonti csínnyel igyekezett megtéríteni Feledi Lestár kapitányt, amiért két hétre börtönbe került, de végül is sikerült megszöknie. 1557–1563 között Németországban, Itáliában volt tanulmányúton, ill. Bécsben tanult, itt adta ki Elektra-átdolgozását (Tragoedia magyar nyelven az Sophocles Élektrájábol, 1558). Ezt követően a Balassi család udvari papja és Balassi Bálint nevelője Zólyomban, majd 1570-től Galgócon, 1572-től Semptén lelkész – itt nyomdát is működtetett. 1576–1577-ben egy pestisjárvány elvitte a feleségét és négy gyermekét. Közben Nagyszombatba is bejárt prédikálni. 1574-ben Semptén egy nyomdát hozott létre, ahol kiadta prédikációinak öt vaskos kötetét (Postillák), a negyedik kötet, az Ördögi kísírtetek (1578) botránykönyv lett, nemcsak a bécsi császári udvar szemében, hanem a sempteieket is felháborította, akik elkergettők őt, s nem álltak ki mellette környékbeli lelkésztársai sem. Menekülés közben Bornemiszát Bécsben elfogták, megkínozták, végül Balassi Istvánnál talált menedéket Detrekő várában, tovább működtette a nyomdáját, s a közeli Rárbokon halt meg, ahová két esztendővel a halála előtt költözött. Sírja az innen nem messze levő Széleskúton található. Semptén szlovák nyelvű márványtábla őrzi emlékét.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Galgóc Részletek
Kassa Részletek
Kassa Részletek
Nagyszombat Részletek
Sempte Részletek
Zólyom Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]