Alvinczi Péter
1634. nov. 22-én halt meg Kassán Alvinczi Péter ref. egyházi író, hitvitázó, Pázmány Péter legtekintélyesebb ellenfele (szül. Nagyenyed, 1570 k.), 1606. március 5-étől volt lassai lelkész, műveit jelentős részét szintén Kassán adta ki. Történeti-genealógiai szempontból jelentősek halotti beszédei, több művelődéstörténeti forrásanyag közlése fűződik a nevéhez, kapcsolatban állt Bethen Gáborral, ő fogalmazta Bocskai István végrendeletét, művei a Habsburg-ellenes rendi ellenállás eszmei alapjait adják, prédikációgyűjteménye a magy. nyelv. és ir. legszebb hagyományai közé tartozik. Forrás: ERŐS, MÉL-1, MIHSZL, SZINNYEI, ÚMIL
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Kassa Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]