Böszörményi István
Losonc, 1947. március 20. Nyugalmazott középiskolai tanár, helytörténész, néprajzkutató. Az alapiskolát Losoncon, a gimnáziumi tanulmányait Füleken végezte. Német-svéd szakos tanári oklevelét a pozsonyi Comenius Egyetemen szerezte meg. Ezt követően nyugdíjba vonulásáig a füleki gimnáziumban tanított. Ezzel párhuzamosan kezdte meg néprajzi gyűjtéseit és kutatásait. Az 1980-as évektől aktív bekapcsolódott a Csemadok néprajzi szakbizottságának munkájába. Kiemelt jelentőségűek a helytörténeti, benne irodalomtörténeti kutatásai. A teljesség igénye nélkül említhető a Kármán József és Kármán-család, a Madách Imre és a Madách család, Ráday Pál és a Ráday-család, Mocsáry Antal életének és tevékenységének feldolgozása. Nagy figyelmet szentel a losonci és nógrádi iskolatörténetnek. Ennek kiemelkedő eredménye „Az egyház szeme fénye az Oskola” címmel megjelent vaskos kötet (Calvin J. Teológiai Akadémia, Komárom, 2016), melyben a losonci református gimnázium (líceum) történetét dolgozta fel. Tanulmányait helyi, regionális és országos lapokban, folyóiratokban, hírportálokon publikálja valamint a régió szervezetei által kiadott füzetekben valamint könyvekben jelentette meg. A jelzett témákban számos kiállítást rendezett, s gondolatait előadásokon is megosztotta hallgatóságával.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Fülek Részletek
Losonc Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]