Csáky Károly
1950. okt. 24-én szül. Kelenyén Csáky Károly helytörténetíró, művelődéstörténész, költő, néprajzkutató, pedagógus. Ipolyságon érettségizett, 1973-ban Nyitrán magy.–angol szakos tanári képesítést, 1983-ban doktori oklevelet szerzett. 1999-ben Debrecenben etnográfussá avatták. Tanított Ipolybalogon, Ipolyságon alapító igazgatója volt a Fegyverneki Ferenc Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskolának és Nyolcosztályos Gimnáziumnak; jelenleg Palsáton oktat. A II. vh. utáni (cseh)szlov.magy. néprajzkutatás, hely- és művelődéstörténet-írás egyik legfontosabb teljesítménye az övé. Könyvet írt Mikszáth Kálmán szülőföldi kötődéséről (1996), Irodalmi kapcsolatok címmel pedig három fontos kötetet jelentetett meg (2004, 2005, 2006). Publikált iskolatörténeti munkákat (Híres selmecbányai tanárok, 2003), megírta Palócföld hiedelemmonográfiáját (2001), feldolgozta a jeles napok szokásvilágát (1987, 2005, 2006, 2008). Mintegy negyven önálló kötet szerzője, s huszonegy füzete jelent meg a Honismereti Kiskönyvtár sorozatban. Ipolysáogn él, egy időben a helyi közélet és művelődés tevékeny résztvevője, szervezője volt.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Fegyvernek Részletek
Ipolyság Részletek
Kelenye Részletek
Nyitra Részletek
Palást Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]