Dévai Bíró Mátyás
1531-ben Kassán prédikátor Dévai Bíró Mátyás (Déva, 1500 k. – Debrecen?, 1545 első fele) ref. egyházi író, hitvitázó, az első magy. reformátorként, a „magyar Lutherként" is emlegetik. Külföldi tanulmányok után Budán kezdte tevékenységét, innen Kassára került, ahol ellenfelei elfogatták, Likava várába, majd Pozsonyba, Bécsbe vitték, de hívei kiszabadították. Fogságából Budára került vissza, azután különböző helyeken működött. Istentiszteletein magyarul prédikált, a lutheri elvek követőjének vallotta magát, hittani kézikönyvet írt, magy. helyesírási kézikönyvet szerkesztett.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Kassa Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]