Arany A. László
1909. szet. 19-én szül. Betléren Arany A. László (Anzelm) nyelvész, néprajzkutató, fotográfus (megh. Rozsnyó, 1967. okt. 13.). Rozsnyón érettségizett, Pozsonyban végzett egyetemet, majd gimnáziumi tanár, később egyetemi előadó, ill. akadémiai kutató, a szlovák nyelvtudomány kontextusába is beilleszkedő nyelvész (Jozef Orlovskýval közösen ő írta az első szlovák nyelvű strukturalista grammatikát), a strukturalista nyelvtudomány egyik kiváló képviselője volt. A II. vh. éveiben bekapcsolódott a megkisebbedett Szlovákiában rekedt magyarság kulturális életébe is, néprajzi gyűjtőutakra járt, kis füzetet írt annak néprajzáról. A csehszlov. magyarság 1945–1948 közti üldözésének idején illegális szervezetet vezetett jogainak és érdekeinek képviseletére (Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség, amiért 1949-ben hat évre börtönbe zárták. Szabadulása után 1958-ig múzeumigazgató Rozsnyón, majd Pozsonyban munkás, később visszaköltözött Rozsnyóra, s élete végén nyelvészeti kutatásaihoz is visszatért. 1992-ben Kolonban felavatták emléktábláját, ugyanezen alkalomból Nyitrán, 2007-ben Rozsnyón foglalkozott emlékülés az életművével. 1993-ban Nyitrán, 2007-ben Somorján adtak ki emlékkönyvet a tiszteletére, 2008-ban Pozsonyban kiállítás nyílt a fotóiból. Forrás: CSSZMIL, MÉL-1, SÁNDOR, TÓTH–VÉGH
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Betlér Részletek
Nyitra Részletek
Pozsony Részletek
Rozsnyó Részletek
Somorja Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


Arany A. László emléktáblája, Kolon Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]