Duba Gyula
1930. jún. 8-án szül. Hontfüzesgyarmaton Duba Gyula író, humorista, kritikus, esszéíró, szerkesztő, a II. vh. utáni (cseh)szlov. magy. irodalom jelentős alkotója. Szülőfalujában, majd Léván kezdett iskolába járni, ám a II. vh., ill. a csehszlov. magyarok azt követő üldözése miatt tanulmányait csak 1950-ben folytathatta: 1954-ben érettségizett Kassán. Ugyanitt kezdett főiskolai tanulmányait megszakítva 1957-től újságíró, lap, majd könyvkiadói szerkesztő Pozsonyban. Elbeszéléseivel, regényeivel a (cseh)szlovákiai magyar széppróza jelentős, a magyarországi kritika által is kedvezően fogadott alkotásait teremtette meg, szülőfalujáról írt ir. szociográfiája (Vajúdó parasztvilág), valamint humoreszkjei, szatírái, irodalmi paródiái (Káderezés a zsebParnasszuson) a műfaj élvonalába tartoznak, ir. kritikáival, tanulmányai, esszéi a (cseh)szlov. magy. ir. önmagára ébredését és minőségi előrehaladását szolgálta, szövegválogatásai ugyancsak az értékkiválasztódás segítésének szándékával születtek.
Információ a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának honlapján:
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Hontfüzesgyarmat Részletek
Kassa Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]