Dudek János
1858. jún. 22-én Aranyosmaróton szül. Dudek János kat. egyházi író (megh. Bp., 1916). Az 1880-as évek elejétől többek közt Bánban segédlelkész, papnevelő intézeti tanár Nyitrán, 1906-tól Bp.-en egyetemi tanár, szerkesztő (főbb műve pl.: Lessing Bölcs Náthánja, 1890, A modernizmus és a katolicizmus, 1908).
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Aranyosmarót Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]