Dugonics András
1756-tól, szegedi előzmények után, többek közt Privigyén, majd Nyitrán tanult a piarista gimnáziumban Dugonincs András (Szeged, 1740. okt. 18. – uo., 1818. júl. 26.) író, költő, színműíró, matematikus 1770–1773 között a nyitrai jezsuita papneveldében, a rend eltörlése után, 1774-től a nagyszombati egyetemen tanított, s az egyetem alkalmazásában maradt annak Budára történt, 1777-es áthelyezése után is. Első könyve Pozsonyban jelent meg (Troja veszedelme..., 1774), iskoladrámákat, ill. egyéb színműveket is írt (egyiket-másikat évtizedekig tartották műsorukon a vándortársulatok), magy. nyelvű matematika tankönyvet adott ki, Etelka (1788) c. műve az első magyar regények egyike volt, mellyel rögtön olvasóközönséget is teremtett magának, alaposan kivette a részét a nyelvújításból, matematikai szókincsünk egy része tőle származik (egyenlet, gömb, háromszög, henger, jsugár, húr, szög, véges, végtelen, de magát a természettudomány szavunkat is ő alkotta), népnyelvi szólásokat, népi közmondásokat gyűjtött.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Nagyszombat Részletek
Nyitra Részletek
Pozsony Részletek
Privigye Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]