Egressy Béni
1833-ban Szepsiben segédtanító Egressy Béni (Galambos Benjámin, Sajókazinc, 1814. áp. 2. – Pest, 1851. júl. 17.) színész, színműíró és -fordító, zeneszerző, Egressy Gábor öccse, Vörösmarty Szózatának megzenésítője, magyar „Schubert”. Iskoláit szülőfaluja mellett Miskolcon és Sárospatakon végezte, ezt követően rövid mezőcsáti, majd szepsi kántortanítóskodás után Kassán lépett színészi pályára, melyet egy olaszországi tanulmányúttal kezdett. 1840-ben ismét Kassán ljátszott, ahonnan Pestre került a Nemzeti Színházhoz. Részben komáromi kapcsolódású a Tóth Lőrinc drámája nyomán írt Hunyadi László c. operája, mely a címszereplő mellett a Komáromban született V. Lászlót is színpadra hozta. Honvédként részt vett a szabadságharcban, 1849-ben ott volt Komárom védelménél, szerkesztette a Komáromi Lapokat, itt írta a Klapka-indulót. Komáromi kötődését erősíti, hogy felesége is itteni születésű volt. Komáromban, egykori lakásának helyén, a korábbi Rákóczi és Tó utca sarkán álló áruház falán emléktáblája látható. Szepsiben szobrot kapott, évente megrendezik az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált, a szepsi vegyeskar az ő nevét vette föl.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Kassa Részletek
Komárom Részletek
Nagymihály Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]