Fejérpataky László
1857. aug. 17-én szül. Eperjesen Fejérpataky László történetíró (megh. Bp., 1923. márc. 6.). A középkori magy. történelem jeles kutatója, 1915-től a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója volt.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Eperjes Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]