Gágyor József
1941. március 15-én született Ipolynyéken. Az általános iskolát szülőfalujában végezte el. Az ipolysági gimnázium befejezése után a Pozsonyi Felsőfokú Pedagógiai Iskolán folytatta tanulmányait, ahol 1960-ban magyar-szlovák szakon általános iskolai tanári oklevelet szerzett. Pedagógusi pályafutását Tallóson kezdte, itt 1960-tól 1969 áprilisáig működött. Pályafutásának további állomásai: Diószegi Alapiskola - igazgatóhelyettes (1972-ig), Tallósi Bennlakásos Kisegítő Iskola - igazgató (1992-ig), Hidaskürti Alapiskola - igazgató (2003-ig). Nyugdíjasként ugyanitt még egy évig tanít, majd a Diószegi Gépészeti Magán-szakközépiskolában óraadó tanár (2005-ig) s végül a Tallósi Alapiskolában, ahol pályafutását kezdte, óraadó tanár (2009-ig).
1965-ben megnősült. Felesége Tóth Mária szintén pedagógus. Gyermekeik: Andrea, Ágnes, Judit és Tamás.
1973-tól 2002-ig (29 évig) a Csemadok tallósi alapszervezetének az elnöke.
Jóformán pedagógusi pályafutása kezdetétől foglalkozott helytörténettel, néprajzi gyűjtéssel és nyelvjáráskutatással. Verseket 12 éves korától kezdve írogatott.

NÉPRAJZI JELLEGŰ MUNKÁI:
Szól a rigó kiskorában. Népi mondókák, gyermekjátékok. Madách, 1978. (30100 példányban jelent meg, ebből 24100 a budapesti Móra Könyvkiadó részére.)
Megy a gyűrű vándorútra – gyermekjátékok és mondókák I-II. Madách,1982.
Emlékül . Emlékversek a Galántai járásban. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1998.
Kislibáim, gyertek haza! Népi mondókák és gyermekjátékok .Madách-Posonium, 1999.
(Tulajdonképpen a Megy a gyűrű harmadik kötete.)
Szeret? Nem szeret? Jóslókönyv gyerekeknek. Lilium Aurum,2001.
Játékos állatkert. Állatok a népi mondókákban és gyermekjátékokban. Lilium Aurum, 2002.
Csúfondáros könyv. Mátyusföldi népi csúfolók. Lilium Aurum, 2003.
Játékos növényvilág. Növények, virágok és gyümölcsök a népi mondókákban és gyermekjátékokban. Lilium Aurum, 2005.
Édes kincsem, kis virágom. Édesanyák könyve. Játékok ölbeli gyermekkel. Lilium Aurum, 2006.
Szamarat fogtam kötél nélkül. Beugratók és tréfás rászedések. Lilium Aurum, 2008.

A NYELVJÁRÁSGYŰJTÉS ÉS AZ ANYANYELV KÖRÉBŐL MEGJELENT MŰVEI:
Bobog a szívem. Egy kisfiú anyanyelvi albuma . Lilium Aurum, 1996 Tallósi szótár I-II. Madách-Posonium,2003, 2004.(Az első szlovákiai magyar tájszótár.Hét és fél ezer adatot tartalmaz)
Mátyusföldi rózsák és bogáncsok. Szólások, közmondások és nyelvi fordulatok a tallósi nép ajkán, I-V. kötet. Madách-Posonium, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. (Az öt kötet összesen 12.310 értelmezett proverbiumot tartalmaz, példamondatok kíséretében. A könyvet a szerző 2011 júniusában Budapesten a Vörösmarty téren megrendezett ünnepi könyvhéten dedikálta.)

HELYTÖRTÉNETI MUNKÁI:
A tallósi iskola története. Kiadta Tallós Község Önkormányzata, 2006)
A tallósi egyház története. Kiadta: Tallósi Római Katolikus Plébánia, 2007.
A Tallósi Egységes Földműves-szövetkezet története. Kiadta: Tallós Község Önkormányzata, 2008.
Szemben a tűzzel, vésszel. A Tallósi Önkéntes Tűzoltótestület története. Kiadta: Tallós Község Önkormányzata, 2009.
Hűség a küldetéshez. A Csemadok tallósi alapszervezetének 60 éve. Kiadta: Tallós Község Önkormányzata, 2010.
A tallósi kastély és uradalom. Kiadta: Tallós Község Önkormányzata, 2011. (Újabb kiadása is megjelent.)
Még a lélek is reszket az emberben. Fejezetek Tallós történetéből. Kiadta: Tallós Község Önkormányzata, 2012. (Világháborúk, kitelepítés, deportálás, szlovák iskola, a magyar iskola újraindítása stb.)
Múltunk ösvényein. Fejezetek Tallós történetéből. Kiadta: Tallós Község Önkormányzata, 2013. (Cölöpös vízimalom, mozi, fogyasztási szövetkezet stb.)
Testvér, ne légy hűtlen soha! Tallós szakrális értékei. Kiadta: Tallós Község Önkormányzata, 2014. (Templom, temető, temetői lourdes-i barlang, szobrok)
Körém telepszik sok kis liliom… A tallósi óvoda története. Kiadta: Tallós Község Önkormányzata, 2015.

VERSESKÖTETEI:
Látjátok, feleim! Versek 1959-2011. Lilium Aurum, 2011. A tenger gyöngyei. AB-ART Kiadó, 2016.
Kavicsok a tengerparton. (kéziratban, kiadásra elkészítve)
CD-n kiadta a Mária Rádió 2018-ban: „Vegyétek észre, emberek”- Gágyor József versei (15 vers) Boráros Imre Kossuth-díjas színművész tolmácsolásában.

A HONISMERETI KISKÖNYVTÁR KIADÁSÁBAN megjelent füzetek:
Tallós. Látnivalók. 1995, a sorozat 28. száma. Tomášikovo.Pozoruhodnosti. (Megjelent 5 ezer példányban.)
Tallós. A lourdes-i barlang. 1997, a sorozat 92. száma - Tomášikovo, Lurdská jaskyňa. (Megjelent 5 ezer példányban.)
Tallós. A Szentháromság templom. 2001, a sorozat 193. száma
Tallós. A Maticza-malom. 2002, a sorozat 207. száma - Tomášikovo. Kolový mlyn
Tallós. Kastélypark. 2003, a sorozat 220. száma Tomášikovo. Park kaštieľa
Vízkelet. Látnivalók. 2005, a sorozat 242. száma

Egyéb: Józan Lajos (1913 – 1997) hidaskürti plébános kézírásos verseinek kiadásra való előkészítése és Előszó írása a kötethez: Betlehem vagyok, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1999.

D Í J A K :
Emlékvers-gyűjteményével a magyarországi országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázaton 2. díjban részesült.(1980)
A Tallósi tájszavak és a Tallósi közmondások című munkáját a hazai Országos nyelvjárásgyűjtő pályázaton a bíráló bizottság 1. díjban részesítette (Kassa, 1991)
A Bobog a szívem c. könyvét a Szlovákiai Irodalmi Alap prémiumjával jutalmazták (1997)
Szülőföld-díj, Pozsony, 2005
A Szlovák Köztársaság ezüstplakettje, Pozsony, 2006
Polgármesteri díj, Tallós, 2007
Felvidéki Magyar Pedagógus Díj, Rozsnyó, 2007
Pátria-díj, Udvard, 2011
Csemadok Életmű-díj, Galánta, 2014

Munkásságomat tekintve hálás köszönettel tartozom a megismerkedésünkkor már idős Vöröss János tallósi plébánosnak „atyai” tanácsaiért és segítségéért, továbbá Mórocz Károlynak, a galántai gimnázium tanárának, Ág Tibor népzenekutatónak, karnagynak, Liszka József néprajzkutatónak, Mészáros Angelikának, könyveim nyomdai előkészítőjének és nem utolsósorban Hodossy Gyulának, a Lilium Aurum Könyvkiadó igazgatójának lelkes és lelkesítő példamutatásukért, segítségükért, barátságukért.

 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Diószeg Részletek
Ipolynyék Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]