Géczi Lajos
1926. máj. 30-án Mokcsakerészen szül. Géczi Lajos népmesegyűjtő, néprajzi és honismereti szakíró, író, művelődésszervező (megh. uo., 2008. aug. 15.). 1952-től tanított Nagykaposon. Legjelentősebb munkája kétkötetes Ung vidéki, ill. Ondava menti népmese- és mondagyűjteménye (1989-ben, ill. 1994-ben), Civilek hadifogságban (1992) c. önéletrajzi regényében hadifogolyélményeit dolgozta fel. A város és a vidék művelődésének jeles szervezője, a nagykaposi Erdélyi János-kultusz megteremtője volt
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Mokcsakerész Részletek
Nagykapos Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]