Gömöry János
1897-ben került Eperjesre az ev. kollégium tanárának Gömöry János (Nyíregyháza, 1869. máj. 12. – Bp., 1966. máj. 7.) történész, emlékiratíró. Csehszlovákiában maradt az államfordulat után is. A két vh. közti csehszlov. magy. művelődés egyik nagy tekintélyű alakja, 1930-tól Kassán élt, a Kazinczy Társaság tevékenyen tagja volt. 1947-ben áttelepítették Mo.-ra. Csehszlov.-i éveiről Emlékeim egy letűnt világból (1964) címmel írta meg emlékiratát.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Eperjes Részletek
Kassa Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]