Grosz Antal
Az 1800-as évek első felében volt Rozsnyón pap, majd a papnevelő intézet igazgatója, s itt jelentette meg erkölcsnevelő szándékú műveit Grosz Antal egyházi író (A lopásnak utálatos vétkéről, 1829, Az ellenség szeretetétől, 1831 stb.).
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Rozsnyó Részletek
Rozsnyó Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]