Horváth János
1769. nov. 4-én Csicsón szül. Horváth János költő, kat. egyházi író (megh. Pozsony, 1835. jan. 16.). 1808-tól veszprémi kanonok, 1830-tól székesfehérvári püspök, 1825-ben kiadta Verseghy Ferenc kéziratos munkáit.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Csicsó Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]