Illésházy István gróf
1541-ben szül. Pozsonyban gróf Illésházy István emlékiratíró, költő (megh. Bécs, 1609. máj. 5.). Szülővárosában járt gimnáziumba, fényes, változatos életpályát futott be. 1582-től Liptó vm. főispánja, 1608-tól nádor. Barátságban volt Balassi Bálinttal, Rimay János pedig egy ideig a szolgálatában állt. Forrásértékű nalójában (Gróf Illésházy János följegyzései) az 1592–1603 közti történéseket örökítette meg.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]