Illyés András
1712-ben halt meg Nagyszombatban Illyés András katolikus egyházi író (szül. Csíkszentgyörgy, 1637), a magy. barokk egyik fontos képviselője, Illyés István bátyja. Tanulmányait Nagyarszombatban és Rómában végezte, pap Vásárúton (1674), 1668-tól pozsonyi kanonok, később prépost és pap Jókán, erdélyi püspök, esztergomi kanonok (1696). Irodalmi munkássága gazdag, 28 könyvet írt. Szentéletrajzokat tartalmazó műve, A keresztyéni életnek példája és tüköre (Nagyszombat, 1682–1683) ihlette Móra Ferencet az Aranykoporsó megírására.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Nagyszombat Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]