Illyés István
(1650-1711?) egyházi író. Teológiát Bécsben és Rómában tanult. 1678-1684 között pap Nádszegen, utána esztergomi kanonok és pap Somorján, honti dékán (1689), zólyomi dékán (1690), prépost, püspök. Több szónoklatot írt. 1685–1688 között Nagyszombatban tanított Illyés István katolikus egyházi író (Csíkszentgyörgy, 1650 –1714), Illyés András öccse. Sokrétű munkásságból kiemelkedik a Soltári énekek és halottas énekek (Nagyszombat, 1693) c. énekeskönyve.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Nagyszombat Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]