Institoris Mihály
1731. szept. 29-én szül. Turócbesztercén Institoris Mihály egyházi író (megh. Pozsony, 1803. okt. 7.). Középiskolai tanulmányait 1750-ben Pozsonyban fejezte be, 1756-ben Modorban pappá szentelték, majd a magy. és a szlov. ev. gyülekezet lelkésze, ill. a teológia tanára Pozsonyban. Szlovákul is írt.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Modor Részletek
Pozsony Részletek
Turócbeszterce Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]