Ipolyi Arnold
1823. okt. 20-án Ipolykeszin szül. Ipolyi (Stummer) Arnold történeti szakíró, régész, néprajzkutató, műgyűjtő (az ÚMIL Disznóst adja meg szül. helyeként, megh. Nagyvárad, 1886. dec. 2.). Gimnáziumba Korponán és Selmecbányán járt, teológiai tanulmányait Pozsonyban és Nagyszombatban kezdte, 1847-ben szentelték pappá, majd előbb Szentpéteren segédlelkész, hitszónok Pozsonyban, lelkész Zohoron 1872–1886 között besztercebányai püspök. Sokrétű tudományos, valamint műemlékvédelmi és műtörténeti tevékenységével a 19. sz. legnagyobb hatású magyar alkotói közé tartozik. Legismertebb műve a számos újrakiadásban ismert Magyar mythológia (1854). Szlovákiai magyar kiadásai az utóbbi években: Csallóköz műemlékei (Kalligram,1994, 1996), Csallóközi úti-képek (Kalligram, 1993, 2000), Besztercebánya városa műveltségtörténeti vázlata (Madách, 2005), Besztercebányia egyházi műemlékek története és helyreállítása (Madách, 2005). Ipolykeszin – bár átalakított formában – ma is áll a Tersztyánszki-kúria, ahol a tudós gyermekkorát töltötte, a helybeli templom falán ott az emléktáblája a köv. szöveggel: „Itt eme hely növelé Ipolyit kora zsenge szakában / Míg lőn egyháznak, honnak örökre dísze / Művészet, tudomány gyászt öltve siratja kimultát / S nagy neve emlékét őrzi míg él a magyar." Emellett emléknapot, tudományos konferenciát is tartottak már a faluban szülöttjük tiszteletére.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Besztercebánya Részletek
Ipolykeszi Részletek
Korpona Részletek
Nagyszombat Részletek
Pozsony Részletek
Selmecbánya Részletek
Zohor Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


Ipolyi Arnold emléktáblája, Ipolykeszi Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]