Jankovics Marcell
1900–1939 között Pozsonyban élt Jankovics Marcell (Gárdospuszta, 1874. nov. 3. – Bp., 1949. nov. 12.) író. Szenvedélyes utazó volt, alpinista, a magyar hegymászósport kimagasló egyénisége a 20. sz. elején. Ügyvédként került a városba, s ott maradt a főhatalomváltás után is, ahol a formálódó csehszlov. magy. szellemi és közélet tevékeny részvevője – művelődési szervezetek elnöke (Toldy Kör, Szlovenszkói Magyar Közművelődési Egyesület), az Új Auróra almanach szerkesztője stb. – lett. Ismertek elbeszéléskötetei, regényei, útirajzai, Húsz év Pozsonyban c. emlékirata 2000-ben új kiadásban is megjelent. 1939-ben Bp.-re költözött. 2000-ben Budán, a Pauler u. 19. sz. alatti ház falán leplezték le emléktábláját.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]