Ady Endre
1910. jún. 27. – aug. 11. közt Ótátrafüreden tartózkodott Ady Endre (Érmindszent, 1877. nov. 22. – Bp., 1919. jan. 27.) költő, publicista, szerkesztő, a a magy. költészet és művelődés egyik legnagyobb és hatásában is egyik legjelentősebb alkotója. Közben júliusban egy hétre Újtátrafüredre is átrándult, aug. 11-tól 18-ig pedig a Csorba-tónál volt, ez utóbbi helyen A föltámadás szomorúsága c. versét. Ady költészetével, írásaival az újonnan létrejött csehszlovákiai magyar irodalom jelentős részére is perdöntő hatással volt (különösen Fábry Zoltán gondolkodásának, eszmerendszerének lett egyik sarokköve), kultuszát és hatását még az 1948 utáni években, évtizedekben is érzékelni lehetett.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Ótátrafüred Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]