Kálmán Béla
1939–1944 között Érsekújváron volt gimnáziumi tanár Kálmán Béla (Lakompak, 1913. febr. 28. – Bp., 1997. aug. 22.). A 20. sz.-i magy. nyelvtudomány kiemelkedő alakja, jelentős eredményeket ért el az obi-ugor nyelvek tanulmányozása, a nyelvjáráskutatás, valamint a névtan területén, antológiákat adott ki a finnugor népek népköltészetéből, manysi nyelvkönyvet és szótárat szerkesztett, számos kiadást megért A nevek világa (1967) c. munkája.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Érsekújvár Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]