Kálniczky Géza
1938. nov. 23-án halt meg Kassán Kálniczky Géza történész, irodalomtörténész, jogi, turisztikai és sakkszakíró (szül. Sátoraljaújhely, 1862. ápr. 7.). Jogi tanulmányai befejeztével előbb Rimaszombatban, majd Kassán bíró. Az I. vh. után bekapcsolódott a csehszlov. magy. szellemi életbe, irodalom- és művelődéstörténeti munkái mellett sakk-, ill. turisztikai szakkönyvet is írt.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Kassa Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]