Kármán József
1768. márc. 14-én szül. Losoncon Kármán József író, lapszerkesztő, Kármán József (1738–1795) fia (megh. uo., 1795. jún. 3.). Szülővárosában, Bécsben és Pozsonyban tanult, majd Pestre került. Rövid pályafutása alatt a magyar felvilágosodás egyik legjelentősebb életművét hozta létre, ezen belül is kiugró teljesítmény A nemzet csinosodása (1794) c. művelődési programja, valamint a Fanni hagyományai (1795) c. napló- és levélregénye. Uránia c. folyóiratát 1794-ben indította el. Síremléke szülővárosa ref. temetőjében található, a ref. templom mellett 1895-ben szobrot állítottak neki, 1969-ben a szülőháza helyén álló épületen 1969-ben emléktáblát kapott. A városban Kármán József Kör, ill. Kárrmán József Színház működik, továbbá egy iskola és óvoda is a nevét viseli, s évente Kármán Napokat rendeznek az emlékére.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Losonc Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


Kármán József emléktáblája, Losonc Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]