Keller Imre
1903–1911 között Besztercebányán volt az állami felsőbb leányiskola tanára Keller Imre (Budapest, 1876. szept. 14. – Bakonyjákó, 1952. aug. 19.) író, lapszerkesztő, kritikus, filozófiatörténész. 1916–1948 között Kassán élt. Iskoláit, ill. az egyetemet szülővárosában végezte, majd Máramarosszigeten kezdett tanítani. Az 1900-as évek elején Besztercebányára került, helyi lapok munkatársa volt, kiadta Böhm Károly filozófiai munkáit (1913). 1916-ban kinevezték a kassai felső leány- és kereskedelmi iskola igazgatójának, s a városban maradt a főhatalomváltás után is, s bár tanári állását elvesztette, újságíróként, szerkesztőként, művelődésszervezőként tevékeny részt vállalt a helyi társadalmi-szellemi életben, sokoldalú írói tevékenységet folytatott (írt regényeket és elbeszéléseket, színház- és zenetörténetet, dramaturgiai elemzéseket, kritikákat, foglalkozott az antiszemitizmus, a szabadkőművesség, ill. az erotika kérdéskörével). 1939–1944 között, Kassa Magyarországhoz csatolása után között ismét taníthatott, 1945-ben azonban ismét elvesztette állását, és a legteljesebb nyomorban élt, mely elől menekülve maga kérelmezte Magyarországra való áttelepítését.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Besztercebánya Részletek
Kassa Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]