Kisfaludy Sándor
1788–1791 között Pozsonyban volt joghallgató Kisfaludy Sándor (Sümeg, 1772. szept. 17. – uo., 1844. okt. 28.) költő, drámaíró, műfordító, a magy. költészet jelentős alakja, Kisfaludy Károly bátyja. Szellemi-érzelmi fejlődésére nagy hatást gyakorolt az 1790–1791. évi pozsonyi országgyűlés, s lelkesen bekapcsolódott a város eleven szellemi-kulturális életébe is. Pozsonyban írta első műveit, itt készültek első műfordításai. Mivel azonban jogi tanulmányait elhanyagolta, apja hazaparancsolta, hogy ott legyen joggyakornok, ám Kisfaludy inkább a katonáskodást válaszotta. Írói pályája az 1800-as évekkel ért csúcspontjára.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]