Kiss L. Ibolya
1921-ben költözött Csehszlovákiába, Liptószentmiklósra L. Kiss Ibolya (Lackoné Kiss Ibolya, Lackóné Kiss Ibolya, Lacko Milošné: Érbogyoszló, 1894. jan. 23. születésének időpontjára vonatkozóan különböző források eltérő évszámokat adnak meg – Bp., 1980. jún. 18) író, drámaíró. Az érettségit Nagyváradon tette le (itt Juhász Gyula is a tanára volt), orvosi diplomáját Kolozsvárott szerezte meg, majd Liptószentmiklósra ment férjhez, ahol nyugdíjazásáig elmeorvosként működött. Férje halála után, 1971-ben Bp.-re költözött a rokonaihoz. Bár első írásai még Nagyváradon megjelentek, a két vh. közti csehszlov. magy. ir.-ba csak az 1930-as évek derekán kapcsolódott be. Történelmi tárgyú karcolatokat, elbeszéléseket, regényeket írt, Madách Imre feleségének életét kutatta, a Madách-ir. is számon tartja Az asszony tragédiája (1966) c. Fráter Erzsébet-monográfiáját. Túl a folyón (1957) c. regényparaboláját a magy.–szlov. együttélésnek szentelte, néhány színművét, jelenetét csehül, szlovákul, ill. Bp.-en is bemutatták.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Liptószentmiklós Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]