Kiss Imre
1631. dec. 3-án Nagyszombatban szül. Kiss Imre kat. egyházi író, II. Rákóczi Ferenc nevelője (megh. Zágráb, más forrás szerint Bécs, 1683. okt. 25.). Iskoláit szülővárosában kezdte, majd több helyen tanított. Ismertek vitairatai, Az igaz hitre vezérlő könyvecske (1681) c. művét Nagyszombatnak ajánlotta.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Nagyszombat Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]