Kiss József
1850–1853 között Serkén élt szüleivel Kiss József (Klein, szül. Mezőcsát, 1843. nov. 30. – Bp., 1921. dec. 31.) költő, lapszerkesztő, a századforduló magy. irodalmának és újságírásának jelentős alakja, ahol apja kocsmáros volt, s ahol Almási Balogh Sámuel ref. lelkész biztatgatta az olvasásra, s szerettette meg vele a magy. irodalmat. Innen Kiss József Miskolcra került, majd 1858–1861 között a rimaszombati ev. gimnázium tanulója lett (ahol Mikszáth Kálmán osztálytársa volt). Rimaszombatban Brenner Ferdinánd vendéglősék fogadták be. Kiss József később is élete fontos szakaszának tartotta rimaszombati éveit, s a többször is visszajött a városba (1892, 1904). Édesanyja sírját a rimaszombati zsidó temetőben a költő versben örökítette meg (Egy sír), mely fölé a város lakói 1938-ban Győry Dezső kezdeményezésére emlékművet emeltek. A költő Gedővár asszonya c. balladája a Rimaszombathoz közeli Várgedéhez kapcsolódik.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Serke Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]