Kóbor Tamás
1867. aug. 28-án szül. Pozsonyban Kóbor Tamás (Bermann Adolf) író, színműíró, hírlapíró (megh. Bp., 1942. máj. 26.). Reáliskolai tanulmányai után banktisztviselő, 1890-től pedig hírlapíró lett Bp.-n, s íróként is elérték az első sikerek. Regényeiben, elbeszéléseiben szívesen foglalkozott a bp.-i zsidóság életével.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]