Kölcsey Ferenc
1832-ben Szatmár megye követeként Pozsonyba jött az első reformországgyűlésre Kölcsey Ferenc (Sződemeter, 1790. aug. 8. – Szatmárcseke, 1838. aug. 24.) költő, író, politikus, a Himnusz szerzője, a magyar reformkor egyik legnagyobb hatású személyisége. A Magyar u. 495. sz. alatt (ma: Obchodná) lakott, a végrendeletét is itt készítette el. Pozsonyban írta híres Országgyűlési naplóját (1832. dec. 11. – 1833. aug. 19. között), s közszájon forgó Emléklapra c. epigrammája is itt született („Négy szócskát üzenek, / vésd jól kebeledbe, / s fiadnak hagy örökül, ha kihúnysz: / A haza minden előtt!" 1835-ben, mielőtt visszament volna birtokára gazdálkodni, nagy hatású, a haza és haladás szolgálatáról mondott beszéddel búcsúzott az országgyűléstől, s annak részvevői és a helybeli magyarság képviselői fényes ünnepség keretében búcsúztak tőle.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]