Kosáry Domokos
1913. júl. 31-én Selmecbányán szül. Kosáry Domokos történész, szakíró, az MTA elnöke, Kosáryné Réz Lola fia (megh. Bp., 2007. nov. 15.). Hatéves korában, 1919-ben települtek szüleivel Selmecbányáról Bp.-re, mert édesapja nem írta alá a csehszlovák államnak a hűségesküt. Iskoláit már itt végezte. A 20. sz.-i magy. történetírás egyik legjelesebb személyisége, 1990–1996 között az MTA elnöke.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Selmecbánya Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]