Kroó László
1921. júl. 6-án szül. Homonnán Kroó László író. Ungváron érettségizett, 1940–1945 között német internáló és koncentrációs táborok foglya, ahonnan Ungvárra került vissza, a kárpátaljai magy. ir. egyik első alkotója, szervezője volt 1945 után. 1975-ben Bp.-re költözött, elbeszéléseket, regényeket, visszaemlékezéseket írt.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Homonna Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]