Krúdy Gyula
1888–1891 között a podolini piarista gimnázium alsós tanulója volt Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. okt. 21. – Bp., 1933. máj. 12.) író, a 20. sz.-i magyar széppróza, ill.a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Podolinban a Fő tér 92. sz. alatt lakott. Innen gyakran átruccant Késmárkra is, ami a Szindbádban is felismerhető nyomot hagyott. Szepességi élményei egész életére szóló hatással voltak rá, melyek elbeszélései és regényei egész sorának adják kiindulópontját, motívumait (l. pl. a korai Szindbád-novellákat, az Ifjú éveket vagy a Podolini kísértetet, melynek címszereplője, Rimszky úr természetesen valóságos személy volt), s l. a Boldogult úrfikoromban c. művét is. Lőcsei történet Az arany meg az asszony c. egyfelvonásos opera. 1969-től kétnyelvű emléktáblája van egykori iskolája falán a következő szöveggel: „Ebben az épületben volt kisdiák Krúdy Gyula 1878–1933 Podolin és a tátrai táj nagy csodálójs, a magyar széppróza mestere." Szécsénykovácsiban, a Krúdy család egykori lakhelyén, 2003-tól ugyancsak emléktáblája van.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Késmárk Részletek
Lőcse Részletek
Podolin Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


Krúdy Gyula emléktáblája, Podolin Részletek
Krúdy Gyula emléktáblája, Szécsénykovácsi Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]