Kulacs Dezső
(1933-) egyetemi tanár, publicista. A pozsonyi Comenius Egyetem Filozófiai Fakultásínak absolvense. 1958-1961 között a galántai Magyar Tannyelvű Gimnázium tanára. 1961-1980 a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán asszistens, majd adjutáns, docens. Szaklapokban publikál, módszertani anyagokat, szkriptumokat fordít.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Galánta Részletek
Komárom Részletek
Medve Részletek
Nyitra Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]