Lám Frigyes
1881. máj. 13-án szül. Késmárkon Lám Frigyes irodalomtörténész, nyelvtudós, műfordító, költő (megh. Bp., 1955. dec. 27.). Iskoláit szülővárosában kezdte, majd Bp.-en német–francia szakos tanári oklevéllel, ill. magyar nyelvből és irodalomból bölcsészdoktorátussal fejezte be. Ezt követően több helyen is tanítóként működött, verseit szepességi német (cipszer) nyelvjárásban írta, magy. költőket, írókat fordította németre. Szépprózát is írt, irodalom- és művelődéstörténészi életműve számottevő.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Késmárk Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]