Lehoczky Teréz
1920. febr. 24-én szül. Pozsonyban Lehocky Teréz (Viezler) író. Szülővárosában érettségizett, Kolozsvárott klasszika-filológiát kezdett, ám 1945–1950 között végül jogot végzett Pozsonyban. Ezután egyetemi előadó, majd törvényszéki bíró ugyanitt, 1961–1970 között az SZTA Jogtudományi Intézetének munkatársa, amikor is 1968-as szereplése miatt állásából kitették, s a későbbiekben csak vállalati jogászként működhetett. Elbeszéléskötetek, jogi szaktanulmányok szerzője. 2014-ben hunyt el.
Információ a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának honlapján:
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]