Lesznai Anna
Ugyan Bp.-en szül. 1885. jan. 3-án, de egész gyermek- és ifjúkorát körtvélyesi családi birtokukon élte le Lesznai Anna (Moscovitz, megh. New York, 1966. okt. 3.) költő, író, festő- és iparművész, a magy. szecesszió, ill. a 20. sz.-i magyar szellemi és művészeti mozgalmak jelentős képviselője, egy időben Jászi Oszkár felesége. Művésznevét a Körtvélyessel szomszédos Leszna után választotta, családi birtokuk a századelő, ill. az 1930-as évek magy. szellemi életének kedvelt találkahelye, szellemi központja volt. 1919–1930 között bécsi emigrációban élt, majd 1939-ig ismét Bp.-en és Körtvélyesen, amikor újból emigrálni kényszerült, s New York-ban telepedett le. Versei, meséi, prózai írásai, képzű- és iparművészeti munkái kora jelentős teljesítményei. A nagymihályi Sztáray-kastély épületében levő Zempléni Múzeumban 2008 májusában Lesznai-emlékkiállítást nyitottak, melyet aug.–szept.-ben az alsókörtvélyesi Lesznai-kastélyban is bemutattak, ugyanezen évben a pozsonyi Szlovákiai Magyar Kultúra Múzteumában rendeztek Lesznai Anna-szimpóziumot és -kiállítást.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Körtvélyes Részletek
Nagymihály Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]