Liszka József
1956. ápr. 6-án szül Köbölkúton Liszka József néprajzkutató, szakíró, muzeológus, Cs. Liszka Györgyi bátyja. Az 1980-as évek közepétől a (cseh)szlovákiai magyar tudományosság, ill. néprajzkutatás széles körben értékelt alkotója. Összeállította a szlovákiai magyar nemzetiség etnográfiai és folklorisztikai bibliográfiáját, feltárta a magyar néprajzkutatás történetét Szlovákiában, összefoglalást készített a dél-szlovákiai magyar tájházakról és néprajzi gyűjteményekről, több ízben foglalkozott a népi vallásosság témakörével, szlovákul és németül is megjelent A szlovákiai magyarok néprajza c. monográfiája. Tudomány-, intézmény- és közösségszervező munkássága is jelentős. Érsekújvárban érettségizett (1975), Bp.-en néprajz–régészet szakot végzett (1980), s előbb Érsekújvárban volt régész, majd a komáromi Duna Menti Múzeumban dolgozott, 1997-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központját vezeti, Keszegfalván él.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Érsekújvár Részletek
Keszegfalva Részletek
Komárom Részletek
Köbölkút Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]