Bárczi Zsófia
Prózaíró, egyetemi oktató. 1973. július 13-án született Rimaszombatban, Szlovákiában. Az általános iskolát a Tornaljai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában végezte el. 1991-ben a Kassai Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban érettségizett. 1996-ban diplomát szerzett a nyitrai Pedagógiai Főiskolán magyar nyelv és irodalom – ének-zene szakon, ugyanebben az évben Besey-Tatárik Tanulmányi Díjban részesült. 1996-tól a nyitrai Hungarisztika Tanszék aszisztense, az elmúlt években főként szlovákiai magyar irodalmat és huszadik századi magyar irodalmat oktatott, jelenleg a tizenkilencedik század irodalmával foglalkozik. 1997-2000 közt a Katedra folyóirat magyar irodalmi versenyének szerkesztője, amiért 1999-ben megkapja a Katedra-díjat. 1998-tól az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója (Legújabb kori magyar irodalom-program). Tagja a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának és a Kempelen Farkas Társaságnak (a szlovákiai magyar doktoranduszok és fiatal kutatók társasága) valamint a Sambucus Irodalomtudományi Társaságnak. 2003-ban a Szlovák Irodalmi Alap (LF) alkotói ösztöndíjában részesült. 2004-ben A keselyű hava című elbeszéléskötére megkapta az Irodalmi Alap Nívó-díját. 2006-ban védte meg Mécs László lírai beszédmódja című doktori értekezését. Ugyancsak ebben az évben Trisztán és Izolda című elbeszélésével Az Év Irodalmi Alkotása Pályázat nyertese lett.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Érsekújvár Részletek
Kassa Részletek
Nyitra Részletek
Rimaszombat Részletek
Tornalja Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]