Magda Sándor
1883. febr. 11-én szül. Iskén Magda Sándor ref. egyházi író, püspök (megh.Sárospatak, 1962. okt. 15.). 1909-től Csicser, majd Nagykapos lelkésze, 1934-től a szlov. Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, A magyar egyetemes filozófia címmel jelent meg könyve 1914-ben. 1945-től Magyarországon élt.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Kassa Részletek
Nagykapos Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]