Majthényi Flóra
1837. júl. 28-án szül. Majthényi Flóra (Majtényi) költő, kora divatods lírikusa (megh.Bp., 1915. máj. 18.). Korán Pestre került, 1886–1908 között Spanyolországban, ill. Algírban élt, majd visszatért a magy. fővárosba.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Nitranovák Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]