Mészáros András
1949. júl. 11-én szül. Bélvatán (ma: Illésháza része) Mészáros András filozófus. Pozsonyban érettségizett, itt végezte magy.–filozófia szakon az egyetemet is, majd tanársegéd, egyetemti előadó, adjunktus, docenc, tanszékvezető egy. tanár ugyanitt, közben tíz évig az SZTA Filozófiai Intézetének tudományos munkatársa is volt. Főleg filozófiatörténettel foglalkozik (monográfiát írt Vandrák Andrásról, elkészítette a felső-magyarországi iskolai filozófia lexikonát), tanulmány- és esszékötetei számosak, ismert többek között A transzcendencia lehelete (2001) c. szerelemfilozófiai összefoglalója.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Bélvata Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]